Yamamuro Daisuke, Kawashima Ryutaro, Hirano Shunichi Movies